University Community

Khidmat Pendidikan & Teknologi

Di bawah khidmat pendidikan ini, pelajar-pelajar UMP melalui Kelab/ Persatuan pelajar dengan kerjasama agensi luar serta Pejabat Pendidikan Daerah mengadakan motivasi, bimbingan dan kelas-kelas di sekolah rendah / menengah bagi mempertingkatkan motivasi dan pembelajaran pelajar-pelajar sekolah dalam menghadapi peperiksaan. Selain itu, UMP turut membantu masyarakat / komuniti di luar sana melalui kepakaran dan teknologi UMP. Pelajar atau para penyelidik UMP menggunakan kepakaran mereka dalam mempertingkatkan dan membangunkan kehidupan masyarakat / komuniti ke arah yang lebih baik.

Print Email