University Community

Project of KTP-PSH

BIL. TAJUK PROJEK KETUA PROJEK PARTNER
1 Pengurusan Risko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Ladang Nenas Bersepadu Rompin Ezrin Hani Binti Sukadarin Lembaga Perindustrian Nanas Malasyia
2 Hydrogen Sulphide (H2S) Awareness Training for Petroleum Based Industries Workers Dr. Abdul Aziz Bin Mohd Azoddein Process-3, Services Solution Sdn Bhd (P3SS)

Print Email