University Community

List of Approved Projects 2013

Article Index

CATEGORY : COMMUNITY

NO. PROJECT TITLE PROJECT LEADER FACULTY PARTNER
1 Kursus Pemulihan Penagihan Dadah Kaedah Biofeedback Untuk kaunselor & Pelajar Sekolah Menengah Prof. Madya Dr. Muhammad Nubli bin Abdul Wahab PBMSK Pej. Pendidkan Daerah Maran
2 Program Peningkatan Pengetahuan Teknik Pedagogi ke Arah Mentransformasi Pengajaran & Pembelajaran di Sekolah Rendah Islam Ibnu Abbas Dr. Mohd Rusllim b. Mohamed FKEE Sek. Ren. Islam Ibnu Abbas (SeRIA)
3 Underground Water Treatment System for Domestic & Agriculture Uses Dr. Wan Mohd Faizal bin Wan Ishak FIST/CERRM Haluan Malaysia
4 Program Perintis Untuk Pengendali-Pengendali Lalulintas Bandar Kuantan Dalam Penyediaan dan Pengoperasian Sistem Pengangkutan Mampan Prof. Madya Ir. Adnan bin Zulkiple FKASA Majlis Perbandaran Kuantan (MPK) & Institution of Engineers, Malaysia (IEM)

 

Print Email