University Community

APA ITU STRATEGI LAUTAN BIRU NASIONAL (NBOS)?

Article Index

LogoNBOS
Malaysia kian menghampiri matlamat menjadi negara maju seiring dengan wawasan 2020. Aspirasi negara bukan sahaja untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi malah menjadi sebuah negara maju yang rakyatnya hidup sejahtera dan dapat menikmati kemakmuran ekonomi hasil pembangunan negara.

Untuk mencapai aspirasi ini, kerajaan menggunakan prinsip strategi lautan biru kebangsaan (National Blue Ocean Strategy) atau NBOS. NBOS menekankan kepada prinsip impak tinggi, kos rendah, pelaksanaan pantas dan mampan dalam program-program pembangunan negara.

Bidang-Bidang Impak NBOS

BidangNBOS

Print Email