University Community

RTC

LogoRTC“Program Transformasi Luar Bandar atau RTP merupakan pelengkap program transformasi menyeluruh negara. RTP akan mentransformasikan kawasan luar bandar supaya mampu menarik pelaburan swasta, menyediakan peluang pekerjaan dan kegiatan ekonomi serta menggalakkan generasi muda kembali berkhidmat.”

YAB PERDANA MENTERI dalam ucapan Bajet 2012
7 Oktober 2011

Print Email