University Community

UCTC

LogoUCTCUCTC adalah merupakan inisiatif NBOS yang ke-8.

Idea UCTC secara umumnya ingin memperkukuhkan tradisi universiti yang sebelum ini yang hanya memberi perhatian kepada pengajaran dan peyelidikan kepada memberi penekanan yang samarata kepada perkhidmatan untuk masyarakat.

Setiap IPTA mewujudkan Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) berasaskan nic masing-masing dengan menggerakkan sumber intelektual dan infrastruktur fizikal universiti untuk mentransformasikan masyarakat

VisiMisiUCTC

Print Email