University Community

Community Services

  • Kesukarelaan dan jatidiri yang kukuh dan padu perlu dijanakan dalam diri setiap individu untuk menyuburkan kekuatan serta keyakinan diri.
  • Melalui program khidmat komuniti ianya dapat membentuk sebuah masyarakat yang berdisiplin,bersemangat waja, berkeyakinan diri, setia kepada Negara, sentiasa bersedia menghadapi sebarang cabaran dan dugaan serta untuk memupuk kerjasama dan perpaduan dikalangan pelbagai kaum di Negara ini.
  • Selain itu, ia juga memberi peluang menikmati kehidupan bermasyarakat, memahami masalah masyarakat dan mengambil bahagian dalam proses pembangunan sosial masyarakat.
  • Tambahan lagi, khidmat komuniti ini juga dapat membangunkan kemahiran, pengetahuan dan nilai mengenai kesukarelaan.
  • Bagi para peserta pula, mereka dapat membina kebolehan menabur khidmat untuk komuniti sebagai generasi yang mempunyai kesedaran terhadap tanggung jawab sosial, berkesedaran sivik dan mengutamakan kehidupan bermasyarakat.

Print Email